Tiếng Anh THPT 1: Ngữ âm ( pronunciations) (p1)

Video chữa đề - 15:35 13/11/2017

Video Tiếng Anh 1 (phần 1) sẽ chữa một số câu ngữ âm trong đề thi thử Tiếng anh THPT 2018 số 1 và 2 diễn ra ngày 24/10 - 31/10/2017 trên thiquocgia.vn

Lịch thi thử 2018
Thứ 2 Toán học
Thứ 3 Anh văn
Thứ 4 Vật lý, Lịch sử
Thứ 5 Hóa học, Địa lý
Thứ 6 Sinh học, GDCD
Thứ 7 Văn học
Chủ nhật Đáp án, phổ điểm và hướng dẫn giải chi tiết