Gói đề thi

Gói thi không giới hạn

   Độc quyền NXB Giáo Dục

   Chuẩn khung đề của Bộ GD-ĐT

   Trọng tâm kiến thức thi theo ma trận

   Không giới hạn thời gian, địa điểm

Gói thi chuyên sâu

         Độc quyền NXB Giáo Dục

         Giới hạn trọng tâm kiến thức 12

         Đẩy nhanh tốc độ làm bài

         Đánh giá chuẩn năng lực

Gói THỦ KHOA

 Đề thi độc quyền từ NXB Giáo dục

 Chuẩn khung đề của Bộ 2019

 Tự động cập nhật thêm đề thi

 Ăn chắc THỦ KHOA

Gói thi ôn tập hè cấp 1

 Ôn tập trọn bộ kiến thức các khối cấp 1

 Đề thi được cập nhật liên tục

 Không giới hạn thời gian, địa điểm làm bài

 Giúp bé tiếp cận phương pháp học tập mới

 

 

Gói thi ngày

        Độc quyền từ NXB Giáo Dục

        Chuẩn khung đề mới của Bộ GD-ĐT

        Lựa chọn môn thi theo ý muốn

        Cập nhật đề thi mới nhất theo chuẩn 2018