Tập dượt trước luôn là cách chuẩn bị tốt nhất

GIỚI THIỆU MÔN THI

Thi thử

· Các kỳ thi thử môn Toán Học sẽ được tổ chức định kỳ từ tháng 1-2017 cho tất cả các sĩ tử trên toàn quốc.
· Bạn có thể tham gia và lựa chọn thời điểm làm bài phù hợp nhất cho mình trong mỗi kỳ thi
· Biết điểm ngay sau khi nộp bài
· Xem phổ điểm và đáp án sau khi kỳ thi đóng lại
· Đăng ký để thi thử miễn phí kì thi số 1 môn Toán Học mở từ ngày 21-1-2017