Dưới đây là 150 câu hỏi trắc nghiệm địa lí phần kinh tế ngành và kinh tế vùng. Mời các em cùng tham khảo để nâng cao kiến thức cũng như đánh giá xem năng lực của mình tới đâu nhé. 

Tải đề thi trong file đính kèm dưới đây: