Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử 18 câu hỏi trắc nghiệm luyện tập cũng như củng cố nắm chắc kiến thức chuyên đề Lũy thừa - Hàm số lũy thừa ngay sau đây.

Hãy cùng tham khảo và luyện tập với chúng tôi nhé!