Lịch Sử là một trong 3 môn xét tuyển tổ hợp Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Theo các chuyên gia đánh giá và nhận xét, bộ đề thi khá sát với chương trình kiến thức. Hãy cùng BQT thiquocgia tham khảo 24 mã đề thi Lịch Sử THPT Quốc gia năm 2017 trong bài viết sau đây nhé. 

Mã 301 Mã 302 Mã 303 Mã 304 Mã 305 Mã 306
Mã 307 Mã 308 Mã 309 Mã 310 Mã 311 Mã 312
Mã 313 Mã 314 Mã 315 Mã 316 Mã 317 Mã 318
Mã 319 Mã 320 Mã 321 Mã 322 Mã 323 Mã 324

Đáp án chính thức của Bộ giáo dục: