Trong 6 ngoại ngữ được đưa vào dạy ở trường phổ thông, tiếng Anh có số lượng thí sinh dự thi THPT quốc gia nhiều nhất.

 

Mã 401 Mã 402 Mã 403 Mã 404 Mã 405 Mã 406
Mã 407 Mã 408 Mã 409 Mã 410 Mã 411 Mã 412
Mã 413 Mã 414 Mã 415 Mã 416 Mã 417 Mã 418
Mã 419 Mã 420 Mã 421 Mã 422 Mã 423 Mã 424

 

Năm nay có 760.000 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh. Đề không đòi hỏi tự luận, 50 câu hoàn toàn trắc nghiệm nên thí sinh rất hồ hởi. Tuy nhiên, kết quả bài thi phải chờ các hội đồng thi và Bộ Giáo dục công bố vào ngày 7/7.

Năm ngoái, 90% thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ, tập trung 2-4. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm 2,25 chiếm cao nhất. Số bài bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) khoảng 1% (52 em). Thí sinh đạt được từ 5 điểm trở lên chiếm khoảng 8,8%.