Các em hãy cùng ôn tập, tổng hợp lại kiến thức môn GDCD theo từng bài học theo đề cương dưới đây nhé. Bài 3 - Công dân bình đẳng trước pháp luật:

Tải tài liệu trong file đính kèm sau đây: