Các em hãy cùng ôn tập, tổng hợp lại kiến thức môn GDCD theo từng bài học theo đề cương dưới đây nhé. Bài 4 - Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội:

Tải tài liệu trong file đính kèm sau đây: