Các em hãy cùng ôn tập, tổng hợp lại kiến thức môn GDCD theo từng bài học theo đề cương dưới đây nhé. Bài 5 - Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.

Tải tài liệu trong file đính kèm sau đây: