Bước 1: Đọc kỹ đề

Theo như đề thi mẫu - Phần nghị luận xã hội sẽ lấy một ý nhỏ trong bài đọc hiểu để làm đề thi cho bài Nghị luận xã hội 200 từ (cũng có thể không). Nếu đề nghị luận thuộc ở phần đọc hiểu, thí sinh cần phải đọc thật kỹ phần đọc hiểu để xác định chủ đề của cả đoạn, từ đó xem bài nghị luận 200 từ yêu cầu bàn về vấn đề gì? Đặc biệt cũng phải xác định rõ vấn đề này thuộc hiện tượng đời sống hay tư tưởng đạo lý?

Bước 2: Xây dựng câu mở đoạn

Có thể dùng từ 1-3 câu mở đoạn (tương đương như phần mở bài). Phần này phải có cái nhìn khái quát, tổng quát được nội dung mà đề thi yêu cầu, thí sinh cần phải hiểu được đề thi đang bàn về vấn đề gì? 

Thí sinh cần viết theo hướng nêu nội dung khái quát rồi dẫn câu nói vào hoặc nêu nội dung chính, từ khóa chính.

Bước 3: Xây dựng thân đoạn

Thí sinh phải giải thích các cụm từ khóa, giải thích cả câu (chú ý cần giải thích một cách đơn giản và ngắn gọn)

Tiếp đó bàn luận về vấn đề cần đưa ra: 

Đặt ra câu hỏi tại sao, vì sao, sau đó tiến hành bình luận, chứng minh từng ý lớn, ý nhỏ

Đưa ra các dẫn chứng sao cho phù hợp, ngắn gọn và chính xác (tuyệt đối tránh trường hợp sáo rỗng).

Đưa ra phản đề - mở rộng vấn đề - nêu ý kiến đồng tình hay không đồng tình

Rút ra những bài học nhận thức và hành động

Bước 4: Viết kết đoạn

Kết đoạn thường được lấy dẫn chứng từ một câu danh ngôn hay một câu nói nổi tiếng nào đó, như vậy bài viết sẽ gây chú ý hơn đối với các giám thị chấm thi.
Cấu trúc số lượng mỗi câu với mỗi phần:

Mở đoạn: 2-3 câu, nếu biết cách viết ngắn gọn xúc tích thì chỉ cần 1 câu

Thân đoạn: Giải thích 4 dòng, bàn luận 12 dòng, mở rộng vấn đề 4 dòng, bài học 2 dòng

Kết đoạn: 2 dòng, hoặc có thể gộp chung vào phần bài học.

ĐỪNG CHẦN CHỪ, ĐĂNG KÝ LUYỆN THI NGỮ VĂN NGAY TẠI ĐÂY CÙNG THI QUỐC GIA