Thi Quốc Gia xin gửi tới các bạn sĩ tử các công thức theo từng dạng bài di truyền quần thể giúp các bạn dễ dàng giải quyết bài toán và ghi điểm tối đa ngay sau đây. Hãy cùng theo dõi và luyện tập nhé!

Chúc các bạn sĩ tử ôn thi hiệu quả!