Bài tập xác định trọng âm trong Tiếng Anh luôn là dạng bài tạo ra nhiều khó khăn cho các bạn thí sinh khi ôn tập và làm đề thi. Làm thế nào để có thẻ xác định đúng trọng âm và phát âm chuẩn các từ trong tiếng Anh. Hãy cùng Thi Quốc Gia điểm qua các quy tắc đánh trọng âm ngay sau đây để có thể dễ dàng làm các câu hỏi liên quan trong đề thi THPT môn tiếng Anh các bạn nhé!

I. Từ có 2 âm tiết

- Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g. action /ˈækʃn/ (hành động)

lovely /ˈlʌvli/ (đáng yêu)

- Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g. produce /prəˈdjuːs/ (sản xuất)

around /əˈraʊnd/ (xung quanh)

II. Một số trường hợp trọng âm đặc biệt

- Với những từ có tận cùng là -ee, -eer, -ette, -ese, -ique/-esque, -oon, -ade, -tract, -cur, -self, -vent hoặc -ain, trọng âm thường rơi vào chính âm tiết ấy.

E.g.

oversee /ˌoʊvərˈsiː/ (giám sát)

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/ (người Việt Nam)

- Các từ tận cùng bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay tru­ớc nó 

E.g:

revision /rɪˈvɪʒn/ (sự ôn tập)

logic /ˈlɑːdʒɪk/ (lô-gíc)

Ngoại trừ : ‘cathonic, ‘lunatic, ‘arabic, ‘politics. a’rithmetic

- Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ 1. Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuối lên.

E.g: nationality /ˌnæʃəˈnæləti/ (quốc tịch)

- Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào vần 1 

E.g: 'anywhere; 'somehow

- Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2

E.g: a'bout, a'bove, a'lone,..

- Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm, không ảnh hưởng đến trọng âm của từ gốc

III – Thay đổi trọng âm của từ

Trọng âm của từ thường thay đổi khi chuyển từ danh từ thành động từ, tính từ hay trạng từ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, trọng âm của từ có thể bị thay đổi khi nghĩa của từ thay đổi.

E.g:

realist (n) reality (n) realistically (adv)
access (v) accessible (adj) accessibility (n)
analyze (v) analysis (n) analytical (adj)
demography (n) demographic (adj) demographically (adv)
technician (n) technical (adj) technicality (n)

Trên đây là một số quy tắc xác định trọng âm của từ mà bạn cần biết, hãy ôn luyện và thực hành thật nhiều để có thể ghi nhớ các quy tắc này bạn nhé. 

Ngoài ra, Thi Quốc Gia đã mở kỳ thi thử THPT Quốc Gia 2019 độc quyền với các bộ đề thi từ NXB Giáo Dục. Nhanh tay đăng kí để ôn luyện giải đề ngay từ hôm nay.