Bài tập xác định trọng âm trong Tiếng Anh luôn là dạng bài tạo ra nhiều khó khăn cho các bạn thí sinh khi ôn tập và làm đề thi. Làm thế nào để có thẻ xác định đúng trọng âm và phát âm chuẩn các từ trong tiếng Anh. Hãy cùng Thi Quốc Gia điểm qua các quy tắc đánh trọng âm ngay sau đây để có thể dễ dàng làm các câu hỏi liên quan trong đề thi THPT môn tiếng Anh các bạn nhé!

I. Từ có 2 âm tiết

- Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g. action /ˈækʃn/ (hành động)

lovely /ˈlʌvli/ (đáng yêu)

- Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g. produce /prəˈdjuːs/ (sản xuất)

around /əˈraʊnd/ (xung quanh)

II. Một số trường hợp trọng âm đặc biệt

- Với những từ có tận cùng là -ee, -eer, -ette, -ese, -ique/-esque, -oon, -ade, -trac