Dạng bài tập nhận biết các chất hóa học thường xuyên xuất hiện trong các đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa, dạng bài này thường rất đơn giản để các bạn sĩ tử gỡ điểm. Tuy nhiên nhiều bạn lại không để ý và ôn tập phần này dẫn đến không biết làm sao phân biệt cho đúng. 

Dưới đây, Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử bảng nhận biết các chất hữu cơ chi tiết. Tham khảo và ôn tập ngay để làm tốt dạng bài tập này nhé!