Ôn tập lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975 dễ dàng hơn qua các câu hỏi trắc nghiệm ngay sau đây. Hãy cùng theo dõi và luyện tập nhé!