Tính đến thời điểm hiện nay, bài thi các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang được tiến hành chấm nhanh chóng để kịp thời công bố điểm chậm nhất vào ngày 11/7.

Tại TP HCM điểm chung môn Ngữ văn dao động từ khoảng 5-6, điểm dưới trung bình khoảng 30%. Đặc biệt, đã xuất hiện điểm 9.0, 9.5 đối với những bài thi có chứng cứ tốt, lập luận sắc bén, và có cách nhìn vấn đề mới, lạ. Tại đây cũng đã xuất hiện bài thi đạt điểm 0, 1, đây là những bài thi để giấy trắng hoặc chỉ viết vài ba dòng nhưng sai lạc kiến thức.

Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết tỉnh này đã chấm được gần 50% bài thi môn Ngữ văn. Theo thống kê bước đầu đã có thí sinh đạt điểm 9 và trên 9 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 27%, chỉ có một số ít bài thi đạt điểm dưới 2 và chưa có bài thi nào điểm 0.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hải Dương, môn Ngữ văn đã có bài thi đạt 9 điểm và trên 9 điểm, đồng thời cũng đã xuất hiện một số điểm liệt (0, 1 điểm). Phổ điểm sau 4 ngày chấm thi nhiều nhất là từ điểm 3 đến điểm 7.

Tương tự, tại Hội đồng thi các trường ở tỉnh Hưng Yên cũng đã xuất hiện điểm 9 môn Ngữ văn và một số điểm liệt của các thí sinh.

Hiện nay, các địa phương đều đang dồn sức chấm bài thi THPT quốc gia 2018. Dự kiến khoảng ngày 4 và 5/7 sẽ hoàn tất.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh có 10 ngày để phúc khảo bài thi THPT quốc gia, tính từ khi công bố điểm thi. Nơi nhận đơn phúc khảo là trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.