Truyện ngắn Rừng Xà nu của Nguyễn Trung Thành ra đời trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ tiêu biểu cho khuynh hướng sử thi. Chất sử thi trong tác phẩm được thể hiện ở nhiều mặt như: đề tài, chủ đề, hình tượng nghệ thuật và hệ thống nhân vật.

Đề tài của tác phẩm đề cập đến số phận của con người luôn khát khao giải phóng dân tộc của làng Xô Man ở Tây Nguyên, tiêu biểu cho con người miền Nam và cho cả dân tộc.

Thiquocgia.vn gửi đến các bạn học sinh dàn ý phân tích chất sử thi trong tác phẩm Rừng xà nu để các bạn hiểu rõ hơn về giá trị đặc sắc của tác phẩm này:

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ