Theo thông tin từ lãnh đạo Vụ, chỉ tiêu của khối ngành Sư phạm năm 2018 là 54.000 thế nhưng con số thực tuyển vào trường chỉ đạt khoảng 80% nghĩa là khoảng 43.000.

Tuy nhiên, đến năm 2018, chỉ tiêu vào khối ngành Sư phạm chỉ khoảng 34.000, như vậy con số này giảm khoảng 40% so với năm 2017.

ĐỢI CHÚT, BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHƯA?

Lý giải về việc giảm chỉ tiêu lần này, Vụ Giáo dục Đại Học cho biết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của khối ngành Sư phạm phụ thuộc vào nhu cầu của địa phương, cũng như số sinh viên đã tốt nghiệp và số sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm.

Đối với chỉ tiêu cụ thể của từng trường có thể căn cứ vào các yếu tố như nhu cầu giáo viên ở các địa phương, vùng miền, năng lực do trường kê khai, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại các địa phương.

Một trong những điểm mới được xác định tại chỉ tiêu tuyển sinh đó là các trường tự xác định chỉ tiêu theo năng lực và kê khai trong phần mềm quản lý của Bộ GD&ĐT theo quyền tự chủ của từng trường.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc giảm chỉ tiêu đào tạo được thực hiện theo lộ trình, theo đó việc giảm chỉ tiêu nhằm điều chỉnh quy mô, tạo điều kiện để các trường tập trung đào tạo tốt hơn cho sinh viên, giảm tỷ lệ sinh viên ra trường không có việc làm.

Cùng với việc giảm chỉ tiêu, Bộ GD&ĐT đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng đối với các trường đào tạo khối ngành sư phạm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên.