Ngày 3/1/2019, Đại học Ngoại thương chính thức công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 3.850. Trong đó, cơ sở Hà Nội là 2.750, cơ sở II – TP.HCM là 950 và cơ sở Quảng Ninh là 150.

Đại học Ngoại thương sẽ tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:

  • Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập 3 năm THPT;
  • Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
  • Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
  • Xét tuyển thẳng.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập 3 năm THPT, trường dự kiến sẽ triển khai vào tháng 5/2019, ngay sau khi các bạn sĩ tử kết thúc chương trình học THPT. Các thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển này nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học có thể tiếp tục tham gia các phương thức xét tuyển còn lại.

Phương thức này áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, thuộc nhóm ngành ngôn ngữ (Anh, Nhật, Trung, Pháp) và chuyên ngành ngôn ngữ thương mại. Chỉ học sinh các lớp chuyên của trường chuyên, có điểm trung bình học tập chung ba năm THPT từ 8 trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đạt yêu cầu trường đề ra và một số tiêu chuẩn điểm học tập, hạnh kiểm mới đủ điều kiện xét tuyển.

Phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia được trường  áp dụng đối với các chương trình chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh, dự kiến triển khai vào tháng 7/2019, ngay sau khi có kết quả thi THPT quốc gia và trước khi thực hiện phương thức xét tuyển theo kết quả của kỳ thi.

Các thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển kết hợp nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học có thể tiếp tục tham gia phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

Với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, trường dự kiến bổ sung tổ hợp xét tuyển D01 cho ngành ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành tiếng Pháp thương mại.

Trong năm 2019, trường dự kiến phát triển thêm các chương trình tiên tiến và chất lượng cao thuộc các ngành đào tạo theo chiến lược định vị sản phẩm đào tạo theo ba cấp: Chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến.