Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố (hệ THPT và giáo dục thường xuyên). Đợt kiểm tra khảo sát diễn ra trong thời gian ba ngày (từ ngày 20 đến 22/3); hình thức thi, đề thi, coi thi, chấm thi... bám sát quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017 của Bộ GD và ĐT.

Đề và đáp án các môn thuộc bài thi khoa học tự nhiên

1, Môn Vật Lý : Tại đây

2. Môn Hóa học : Tại đây

3. Môn Sinh học : Tại đây. 

Thi thử miễn phí bài thi KHTN:  tại đây

Lịch thi thử của NXB Giáo dục 

Chi tiết truy cập : http://thiquocgia.vn/