Như bạn đã biết sáng nay, ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa các môn để phục vụ cho nhu cầu ôn luyện của học sinh cũng như chương trình giảng dạy của các thầy cô.

Dưới đây Thi Quốc Gia xin gửi tới các bạn đáp án chi tiết cho bộ đề minh họa các môn. Tham khảo và so sánh kết quả ngay bạn nhé. 

Để xem lại đề thi bạn vui lòng click vào đây.

Đáp án đề thi môn Toán:

1.A 2.D 3.A 4.D 5.B
6.C 7.A 8.B 9.C 10.B
11.C 12.A 13.B 14.D 15.B
16.D 17.A 18.D 19.B 20.B
21.A 22.B 23.C 24.D 25.A
26.C 27.A 28.D 29.A 30.D
31.A 32.C 33.D 34.A 35.C
36.C 37.D 38.B 39.C 40.A
41.A 42.B 43.D 44.A 45.C
46.A 47.D 48.C 49.C 50.B

Đáp án đề thi môn Ngữ Văn. Xem chi tiết tại đây!

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh

1.A 2.C 3.D 4.C 5.C
6.C 7.A 8.B 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.D 15B
16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21.C 22.A 23.A 24.A 25.D
26.B 27.D 28.D 29.B 30.C
31.D 32.C 33.C 34.C 35.B
36.B 37.B 38.D 39.A 40.B
41.A 42.C 43.B 44.B 45.B
46.A 47.B 48.A 49.C 50.B

Đáp án đề thi môn Vật Lý

1.C 2.A 3.D 4.A 5.B 6.D 7.A 8.C 9.C 10.C
11.C 12.D 13.A 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21.A 22.A 23.A 24.B 25.B 26.D 27.A 28.B 29.A 30.D
31.C 32.D 33.A 34.A 35.C 36.C 37.B 38.C 39.B 40.C

Đáp án đề thi môn Hóa học

41.B 42.A 43.C 44.B 45.A 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D
51.D 52.C 53.B 54.C 55.A 56.A 57.A 58.C 59.B 60.A
61.D 62.C 63.B 64.D 65.C 66.A 67.B 68.B 69.C 70.C
71.C 72.A 73.D 74.D 75.A 76.B 77.D 78.C 79.D 80.B


Đáp án đề thi môn Địa lý

41.A 42.B 43.D 44.A 45.A 46.B 47.D 48.D 49.C 50.A
51.A 52.B 53.D 54.A 55.C 56.A 57.C 58.C 59.C 60.A
61.B 62.B 63.D 64.A 65.A 66.A 67.A 68.D 69.B 70.C
71.B 72.D 73.C 74.C 75.B 76.A 77.A 78.C 79.C 80.A

Đáp án đề thi môn Sinh học

81.B 82.A 83.D 84.B 85.D 86.D 87.A 88.B 89.B 90.A
91.A 92.B 93.A 94.C 95.B 96.C 97.A 98.B 99.B 100.B
101.A 102.A 103.C 104.A 105.B 106.A 107.D 108.D 109.C 110.B
111.A 112.D 113.D 114.D 115.B 116.D 117.A 118.A 119.B 120.C

Đáp án đề thi môn Lịch sử

1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.A 7.A 8.C 9.A 10.C
11.B 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.A 19.C 20.D
21.A 21.C 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.C 29.D 30.B
31.A 32.C 33.D 34.B 35.C 36.A 37.D 38.A 39.B 40.A

Đáp án đề thi môn Giáo dục công dân

81.A 82.D 83.C 84.B 85.B 86.C 87.D 88.A 89.D 90.D
91.D 92.A 93.C 94.C 95.D 96.B 97.D 98.D 99.A 100.B
101.C 102.A 103.B 104.B 105.C 106.A 107.B 108.A 109.B 110.B
111.D 112.C 113.A 114.C 115.B 116.B 117.D 118.B 119.D 120.C