Bộ tài liệu "250 bài toán vận dụng cao" dưới đây sẽ giúp bạn ôn luyện kĩ càng để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Đây là những bài toán trắc nghiệm chọn lọc với mức độ vận dụng cao đê có thể đạt được mức điểm giỏi từ 8 điểm trở lên.

Bạn có thể dowload link tại: https://drive.google.com/file/d/1stggwS8EvdO8N20awnHGToLa_SeP72UR/view