Các em hãy cùng ôn tập, tổng hợp lại kiến thức môn GDCD theo từng bài học theo đề cương dưới đây nhé. Bài 1 - Pháp luật và đời sống:

Tải tài liệu trong file đính kèm dưới đây: