Ngày 14/5 vừa qua Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi thử nghiệm THPT quốc gia lần 3 cho tất cả các môn. Dưới đây là đề thi môn GDCD.

Mời các em cùng tham khảo để kiểm tra kiến thức cũng như lên chiến lược ôn thi thật hợp lý cho mình nhé.

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 85. Quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa

A. cộng đồng và cá nhân.         B. nhà nước và công dân.

C. nhà nước và xã hội.              D. cộng đồng và đoàn thể.

Câu 86. Phát biểu ý kiến trong các buổi sinh hoạt lớp là học sinh thực hiện quyền

A. chủ động phán quyết.              B. tự do ngôn luận.

C. tích cực đàm phán.                  D. công khai phê bình.

Câu 87. Tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng là công dân thực hiện quyền được

A. điều phối.                 B. đãi ngộ.              C. phát triển.             D. đầu tư.

Câu 88. Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất phương pháp giáo dục con cái là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong

A. môi trường xã hội.                  B. định hướng nghề nghiệp.

C. quan hệ nhân thân.               D. phạm vi gia tộc.

Câu 89. Cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật cho phép là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. sử dụng pháp luật.                   B. thi hành pháp luật.

C. phổ biến nội quy.                      D. thực hiện nội quy.

Câu 90. Theo quy định của pháp luật, bất cứ công dân nào cũng được

A. tham gia nghĩa vụ quân sự.                 B. thay đổi loại hình doanh nghiệp.

C. học thường xuyên, học suốt đời.        D. đăng kí chuyển nhượng bản quyền.

Các em tải đề thi trong file đính kèm dưới đây: