Ngày 14/5 vừa qua Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi thử nghiệm THPT quốc gia lần 3 cho tất cả các môn. Sau đây là đề thi môn Lịch Sử. 

Mời các em cùng tham khảo để lên chiến lược ôn thi thật hợp lý cho mình nhé. 

Một số câu hỏi trong đề thi:

Câu 5. Ban Thư ký là một trong sáu cơ quan chính của tổ chức nào dưới đây?

A. Hội đồng tương trợ kinh tế.         B. Tổ chức thống nhất châu Phi.

C. Liên hợp quốc.                             D. Liên minh châu Âu.

Câu 6. Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại là

A. Đức. B. Nhật Bản. C. Anh. D. Mĩ.

Câu 7. Trong đông-xuân 1965-1966, đế quốc Mĩ mở 5 cuộc hành quân "tìm diệt" lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở miền Nam Việt Nam là

A. Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.            B. Tây Nam Bộ và Chiến khu D.

C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.               D. Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 8. Trong thời gian 1919-1930, tăng thuế là một trong những biện pháp của thực dân Pháp nhằm

A. phục vụ chính sách tổng động viên ở Việt Nam.

B. thi hành chính sách kinh tế chỉ huy ở Việt Nam.

C. kiểm soát mọi hoạt động kinh tế ở Đông Dương.

D. tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Đông Dương.

Câu 9. Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, trên thế giới xuất hiện xu thế

A. hợp tác quốc tế.       B. liên minh kinh tế.        C. hợp tác khu vực.           D. toàn cầu hóa.

Câu 10. Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì

A. các nước phương Tây cấm vận.       B. các thế lực phản động chống phá.

C. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.         D. Mĩ tiến hành Chiến tranh lạnh.

Đáp án tham khảo:

 Tải đề thi trong file đính kèm bên dưới