Luyện tập làm đề không chỉ giúp bạn kiểm tra lại kiến thức tổng quan một cách nhanh nhất mà còn giúp bạn làm quen với áp lực khi làm bài rút ra được các phương pháp làm bài thi.

Hãy cùng Thi Quốc Gia luyện đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa trường THPT Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 để kiểm tra kiến thức Hóa của mình nhé!

Đáp án

1.C 2.A 3.B 4.D 5.D 6.C 7.C 8.A 9.D 10.C
11.B 12.A 13.D 14.C 15.A 16.B 17.D 18.D 19.B 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.B 26.C 27.D 28.D 29.A 30.A
31.B 32.C 33.D 34.A 35.B 36.C 37.A 38.B 39.D 40.A