Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 trường THPT chuyên Thái Bình lần 2 mã đề 132 được biên soạn dựa trên cấu trúc đề thi minh họa môn Toán năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố gồm 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, hãy cùng luyện tập và giải đề để trau dồi thêm kỹ năng làm bài thi và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới nhé!

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

ĐÁP ÁN

1.C 2.C 3.B 4.C 5.D 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.D 12.A 13.C 14.B 15.B 16.A 17.C 18.B 19.D 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.D
31.A 32.C 33.B 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.D 40.A
41.D 42.A 43.D 44.C 45.A 46.D 47.B 48.A 49.B 50.A