Một vài câu hỏi tiêu biểu có trong đề thi: 

Câu 2: “Thắng lợi của cách mạng tháng 8 chỉ là ăn may” hãy chọn phương pháp chính xác nhât để phản biện ý kiến trên:

A. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 thể hiện sự linh hoạt của Đảng cộng sản Đông Dương trong việc kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

B. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

C. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 được đúc kết từ bài học lịch sử của phong trào 1930-1931 và 1936-1939.

D. Nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và giữ gìn độc lập dân tộc

Câu 15: Sau những thắng lợi nào ta chính thức mở ra mặt trận tiến công ngoại giao nhằm tố cáo tội ác của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

 A. Sau thắng lợi ở trận Vạn Tường 18/8/1965.

 B. Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968.

C. Sau thắng lợi ở cuộc tiến công chiến lược 1972.

D. Sau hai thắng lợi mùa khô 1965-1966 và 1966-1967.

 

Xem đề thi đầy đủ tại đây: 

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

Thử sức với kỳ thi THPT 2018 NGAY!