Thi Quốc Gia gửi tới các bạn sĩ tử đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh học năm 2019 của trường THPT chuyên Vinh, đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi thí sinh có thời gian làm bài 50 phút. 

Mời các bạn tham khảo!