Một số câu hỏi được trích từ đề thi: 

1. Cho hàm số y = lnx. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Miền giá trị của hàm số là khoảng (0; +∞).
  • B. Đồ thị không có đường tiệm cận đứng khi x → 0+.
  • C. Hàm số có tập xác định là R.
  • D. Hàm số đồng biến trong khoảng (0; +∞).

2. Cho hình nón (N) có đường cao SO = h và bán kính đáy bằng R, gọi M là điểm trên đoạn SO, đặt OM = x, 0 < x < h. (C) là thiết diện của mặt phẳng (P) vuông góc với trục SO tại M, với hình nón (N). Tìm x để thể tích khối nón đỉnh O đáy là (C) lớn nhất.

3. Cho hai hàm số y = e^x và y = lnx. Xét các mệnh đề sau:

  • (I). Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng y = x.
  • (II). Tập xác định của hai hàm số trên là R.
  • (III). Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng một điểm.
  • (IV). Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó.

Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề trên?

Đừng quên Kỳ thi thử 0 đồng vẫn đang diễn ra nhé: 

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

Thử sức với kỳ thi THPT 2018 NGAY!