Ngành Dược sĩ có điểm trúng tuyển là 17,5. Thiết kế số: 17 điểm, Kiến trúc chương trình trong nước: 16,5, Ngôn ngữ Anh (môn Anh Văn không nhân hệ số 2): 15,5 điểm.

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12 là tổng điểm 3 môn xét tuyển = 18 điểm.