Điểm liệt từ 1 điểm trở xuống

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi THPT Quốc Gia, không vi phạm quy chế thi, các môn thi trong bài thi tổ hợp đều đạt trên 1,0 điểm trên thang điểm 10 và có điểm trung bình xét tốt nghiệp đạt 5 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THPT.

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

Cách tính điểm xét tốt nghiệp được quy định tại điều 37 của quy chế dự thi THPT Quốc Gia:

Như vậy điểm liệt của năm 2018 sẽ là 1 điểm, theo đó hiểu cụ thể là:

Điểm liệt của bài thi độc lập là 1,0 điểm

Điểm liệt của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp cũng là 1,0 điểm.

Sau khi tính được điểm xét tốt nghiệp thì điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các em sẽ đỗ tốt nghiệp.