Thiquocgia xin giới thiệu đến các bạn tài liệu tổng hợp các công thức giải nhanh môn Toán của Thầy Hoàng Hải. Tài liệu hỗ trợ các em tóm tắt lại các công thức về:

- Công thức tính nhanh về Thể tích khối chóp

- Xác định Tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

- Diện tích mặt cầu - thể tích khối cầu

- Mặt nón - khối nón

- Mặt trụ và khối trụ

- Diện tích mặt tròn xoay - thể tích khối tròn xoay

- Tóm tắt lý thuyết và giải nhanh Toán 12

Thiquocgia xin chia sẻ cho các bạn Tài liệu này cho các bạn tham khảo thêm.

Để tải về các bạn chọn link sau: Full Công thức giải nhanh Toán