Các vấn đề được đề cập đến trong Hình học không gian

Về quan hệ song song:

Ôn tập định lý về hai đường thẳng song song

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Hai mặt phẳng song song

Về quan hệ vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc

Các bài toán về góc: Các xác định góc và các ví dụ đơn giản

Các bài toán về khoảng cách: Cách xác định khoảng cách và các ví dụ đơn giản

Công thức giải nhanh hình học không gian

Làm thế nào để làm tốt bài tập Hình học không gian

Hình học không gian có sự khác biệt rõ nhất đối với đại số đó là các lý thuyết về không gian, vì thế bạn nên học thuộc lý thuyết cũng như các định lý để có thể áp dụng hiệu quả.

Để làm được hình học không gian, điều quan trọng đó là phải vẽ hình đúng. Tưởng tượng xem bạn có thể nhìn thấy mặt nào, không nhìn thấy mặt nào, từ đó có thể biết được các góc, các mặt mình cần tính toán.

Thế nhưng để có thể phản ứng nhanh với hình học không gian, điều quan trọng là phải luyện tập đề thường xuyên, bởi chỉ có luyện tập thì mới tăng khả năng tư duy và áp dụng các định lý một cách hiệu quả.