1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học viện Ngân hàng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 
+ Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định
2. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia theo quy định của bộ GD&ĐT
- Xét tuyển thẳng các thí sinh đưược giải quốc tế, quốc gia và các thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT ( xét theo học bạ)
 
Chi tiết xem bên dưới: