Theo kế hoạch tuyển sinh năm nay, học viện Tài chính dự kiến có 4200 chỉ tiêu mới chia thành 6 ngành học bao gồm: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh và Kinh tế với 21 chuyên ngành đào tạo. 

Đối với chương trình chất lượng cao, nhà trường dành ra 400 chỉ tiêu ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán; 120 chỉ tiêu chương trình liên kết với đại học Greenwich của Anh quốc ngành Tài chính ngân hàng.

Thí sinh được xét tuyển vào trường theo một trong 3 tổ hợp: A00, A01 và D01. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ được xét tuyển bằng tổ hợp D01 và ngành Kinh tế xét tuyển bằng 2 tổ hợp là A01 và D01.

Đối tượng tuyển thẳng: Các thí sinh đạt giải cấp quốc tế, quốc gia, dựa trên kết quả học tập THPT và kết quả của kì thi THPT quốc gia năm nay.

Chi tiết về ngành đào tạo và chi tiết xem tại đây:

Các ngành, chuyên ngành đào tạo
Mã tổ hợp môn thi
Chỉ tiêu dự kiến
Tài chính – Ngân hàng (52340201) (Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 30% tổng chỉ tiêu ngành Tài chính – Ngân hàng).
Khối A; khối A1; khối D1
900
Kế toán (52340301) (Trong đó chỉ tiêu tổ hợp D01 không quá 25 % tổng chỉ tiêu ngành Kế toán).
Khối A; khối A1; khối D1
650
Quản trị kinh doanh (52340101)
Khối A; khối A1; khối D1
120
Hệ thống thông tin quản lý (52340405)
(Riêng tổ hợp D01 điểm môn chính Toán nhân đôi).
Khối A; khối A1; khối D1
60
Ngôn ngữ Anh (52220201)
(Điểm môn chính: tiếng Anh nhân đôi).
Khối D01
100
Kinh tế (52310101)
Khối A01; khối D01
120