Ngày 4/12 Bộ Giáo Dục và Đào tạo chính thức công bố những thông tin mới nhất về quy chế, kiến thức trọng tâm các môn của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019, đến nay sáng ngày 6/12, Bộ cũng chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT 2019 để toàn bộ giáo viên cũng như các em học sinh dễ dàng định hướng kiến thức và phương pháp giảng dạy ôn thi của mình.

Chi tiết các bài thi các bạn xem thêm tại đây:

1. Đề thi tham khảo môn Toán học

2. Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn

3. Đề thi tham khảo môn Ngoại Ngữ

4. Đề thi tham khảo Khoa học tự nhiên

5. Đề thi tham khảo Khoa học xã hội