Phần thông tin cá nhân

Phần thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, số Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, hộ khẩu thường trú, nơi học THPT hiện tại hoặc tương đương, điện thoại, địa chỉ liên hệ.

Thí sinh khi điền thông tin cần viết in hoa có dấu, bằng số hoặc chữ viết theo yêu cầu của từng mục. Cần chú ý ghi mạch lạc, rõ ràng, tránh trường hợp tẩy xóa.

Đặc biệt, ở nơi học THPT hoặc tương đương, thí sinh cần ghi rõ đang học lớp 12, đối với các thí sinh tự do ghi TDO. Ở mục Hộ khẩu thường trú, thí sinh được hưởng ưu tiên xét tốt nghiệp hoặc xét tuyển đại học, cao đẳng theo Hộ khẩu thường trú tại các xã, phường đặc biệt khó khăn.

Thông tin đăng ký dự thi

Trước khi điền phần B, thí sinh cần xác định rõ mục đích của việc đăng ký tham dự kỳ thi và đăng ký bài thi (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT) và môn thi thành phần (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT)

Phần B bao gồm các thông tin: Mục đích đăng ký dự thi, nơi đăng ký dự thi và bài thi đăng ký dự thi. Thí sinh điền thông tin bằng cách đánh dấu tích vào ô vuông tương ứng.

Thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT

Phần C gồm các thông tin đăng ký miễn phí thi ngoại ngữ, đăng ký xin bảo lưu. Học sinh THPT hoặc thí sinh chưa tốt nghiệp THPT điền thông tin vào các mục này. Nếu không có yêu cầu miễn thi ngoại ngữ thì bỏ trống.

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT thì bỏ qua mục này.

Thông tin xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng

Trước khi điền thông tin vào mục này, thí sinh cần tra cứu mã trường Đại học cần đăng ký xét tuyển. Mã trường được viết bằng 3 chữ cái in hoa. Ví dụ Đại học Kinh tế quốc dân viết tắt NEU, Học viện Báo chí và tuyên truyền viết tắt AJC.

Phần D gồm các thông tin về đối tượng ưu tiên tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và thông tin đối với thí sinh dự thi để xét tuyển lên Cao đẳng, Đại học.

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì đăng ký vào đối tượng đó. Thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên thì bỏ trống.

Thí sinh thuộc khu vực tuyển sinh nào thì khoanh tròn vào số tương ứng, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh.

Đối với các thí sinh dự thi Cao đẳng, Đại học thì ghi thông tin bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng, còn nếu không thì để trống.

Cuối cùng, để hoàn tất việc làm hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng làm hồ sơ, ký ghi rõ họ tên, dán ảnh có xác nhận của trường (đối với thí sinh đang theo học lớp 12) hoặc xác nhận của công an phường/ xã (đối với thí sinh tự do).

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ