Vậy bạn cần ôn tập những nội dung gì trong kiến thức Hóa học lớp 11? Có những dạng câu hỏi/ bài tập nào sẽ có thể xuất hiện trong bài thi? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ

Những lý thuyết cần ôn tập trong Hóa học lớp 11

Hóa học lớp 11 bao gồm 4 chương lớn là: Sự điện li, Nito và Photpho, Đại cương về hóa Hữu cơ và Hidrocacbon.

Ngoại từ 2 chương cuối về Hóa hữu cơ, các chương về Hóa vô cơ ở lớp 11 có khá nhiều lý thuyết và dạng bài tập mới khác hẳn so với những kiến thức hóa học trước đó. Đặc biệt trong chương 1 về sự điện li.

Học sinh sẽ được tiếp xúc với những kiến thức khá mới về chất điện li, độ điện li, hằng số phân li, độ tan, axit – bazơ, thủy phân, …

Trong trương Nito và Photpho sẽ được học lý thuyết chuyên sâu về 2 đơn chất phổ biến trên thế giới là Nitơ và Photpho bao gồm những đặc tính của 2 đơn chất, một số hợp chất quan trọng, các oxit và tác dụng.

Về 2 chương hóa học hữu cơ sẽ có những lý thuyết cơ bản nhất về hóa học hữu cơ gồm phân loại, cách thức gọi tên, công thức phân tử, thuyết cấu tạo hóa học, đồng đẳng – đồng phân, liên kết phân tử, một số phản ứng chính trong hóa học hữu cơ…

Để nắm vững được kiến thức hóa học lớp 11, bạn nên lập 1 sơ đồ ôn tập trong đó ghi lại những lý thuyết quan trọng nhất của các chương để có thể theo dõi lại mỗi khi cần thiết.

Một số dạng bài tập hóa học lớp 11 có thể sẽ xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Do phần Hóa học hữu cơ có nhiều phần tương đồng với nội dung ôn luyện của hóa học lớp 12 nên mình xin giới thiệu kỹ hơn về các dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11 có thể xuất hiện trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

1, Các câu hỏi về sự điện ly: ngoài những câu hỏi về lý thuyết, các bài tập của phần Sư điện ly bao gồm: tính độ điện li, hằng số phân li, tính độ tan và tích số tan, bài tập về Axit – bazo, bài tập về sự thủy phân của muối. Để giải được các loại bài tập này, bạn cần nắm vững lý thuyết tiếp đến vận dụng chính xác các định luật bảo toàn (điện tích,…), ghi nhớ các xác định hằng số điện ly.

2, Các câu hỏi liên quan đến Nito và Photpho: hầu hết các dạng bài tập liên quan đến Nito và photpho đều thuộc dạng lý thuyết. Nên bạn cần học thuộc lòng lý thuyết của chương này. Sẽ có một số bài liên quan đến cân bằng phản ứng, xác định tính đúng sai của phường trình hóa học…đều là những dạng bài tập cơ bản.

3, Các câu hỏi lý thuyết về hóa học hữu cơ.

4, Các câu hỏi lý thuyết về hidrocacbon.

Trên đây là 4 dạng bài tập hóa học lớp 11 có thể sẽ xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia 2018 sắp tới. Hi vọng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ chuẩn bị được tốt hơn cho kỳ thi này.