Theo quy định của Bộ Giáo Dục, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng sau khi đã biết điểm thi THPT Quốc Gia và chỉ được điều chỉnh một lần duy nhất.

ĐỢI CHÚT BẠN MUỐN THAM GIA KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 CHỨ?

Việc điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh sẽ được thực hiện từ ngày 14/7/2018 - 28/7/2018 và với phương thức đổi nguyện vọng trực tuyến, thí sinh sẽ kết thúc vào ngày 26/7/2018

Dưới đây là lịch nhận phiếu điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh:

16

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

DKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GDĐT

Từ 19/7 đến

17h ngày 26/7

17

    
Thí sinh thực hiện điều chỉnh

nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Sở GDĐT

Từ 19/7 đến

17h ngày 28/7

18

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng

ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17h ngày 30/7
19

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc

cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng

ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDDT, điểm thu nhận hồ sơ Thí sinh Trước 17h ngày 30/7

 

THÍ SINH TẢI MẪU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG TẠI ĐÂY