Thực tế có thể thấy, nếu biết cách sử dụng Atlat học sinh sẽ giảm được một lượng lớn kiến thức lý thuyết phải ôn tập nếu như được các thầy cô chỉ cho phương pháp đọc Atlat hiệu quả.

Ví dụ: Hai khu vực có địa hình catxto phổ biến nhất ở nước ta đó là:

A. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam

B. Đông Bắc và Trường Sơn Bắc

C. Đông Bắc và Tây Bắc

D. Đông Bắc và Trường Sơn Nam

Đối với câu hỏi này, hhojc sinh có thể tra cứu ở Trang Đất hoặc trang Du lịch của Atlat sẽ tìm được câu trả lời chính xác là đáp án B.

Ví dụ 2: Xu hướng Chuyển dịch cơ cấu ngành Kinh tế của nước ta hiện nay

A. tăng công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước và công nghiệp khai thác; giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.

B. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt, nước; giảm công nghiệp khai thác.

C. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước.

D. tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp khai thác, giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước.

Đối với câu hỏi này, thí sinh có thể tham khảo ở trang 21 của Atlat Địa Lý, bản đồ công nghiệp chung, biểu đồ hình tròn và chọn được đáp án đúng là đáp án C.

Đối với các câu hỏi phần lý thuyết học sinh cần nắm được bố cục của Atlat và cách bố trí của từng trang:

Phần Địa lý tự nhiên từ trang 1 đến trang 14, học sinh chỉ thấy sự phân bố của các đối tượng tự nhiên, điều này giúp trả lời cho câu hỏi phân bố ở đâu.

Vĩ dụ: Hướng gió mùa hạ thịnh hành ở khu vực nào của Bắc Bộ

A. Đông Nam, B. Đông Bắc, C. Nam, D. Tây Nam

Đối với câu hỏi này thí sinh có thể mở trang 9 (trang Khí hậu) và chọn đáp án A.

Đối với phần địa lý dân cư và địa lý kinh tế, quan sát sự phân bố của đối tượng sau khi nhìn vào bản đồ.

Về tình hình phát triển, thí sinh có thể nhìn vào các biểu đồ, đặc biệt ở đây có cụ thể các số liệu nên khi học thuộc lý thuyết thí sinh không cần phải ghi nhớ số liệu quá nhiều mà chỉ cần hiểu về xu thế thay đổi của đối tượng.

Việc học cách sử dụng Atlat không chỉ giúp thí sinh giảm áp lực trong việc học thuộc mà còn giúp thí sinh có cách xử lý bài tập một cách nhanh chóng, chính vì thế kỹ năng này được khuyến khích trong nhà trường.

Để biết cách sử dụng Atlat hiệu quả, đăng ký ngay với Thi Quốc Gia