Such, So, Too, Enough là những từ khá giống nhau về mặt ý nghĩa và dễ bị nhầm lẫn, dưới đây Thi Quốc sẽ sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng và phân biệt từng từ này.

Hãy cùng theo dõi nhé!

I. Cách dùng của Enough

- Enough có nghĩa là đủ

- Nó được đặt sau tính hoặc trạng từ nhưg phải đứng trước danh từ

Ex: I am not strong enough to carry this box

(Tôi không đủ sức mang cái thùng này) ==> Tính từ (strong)

I don’t have enough money to lend you

(Tôi không có đủ tiền cho cậu mượn đâu) ==> Danh từ (money)

You don’t clean your house often enough

(Bạn không dọn dẹp nhà cửa đủ thường xuyên) ==> Trạng từ (often)

- Enough có thể đi với giới từ Of nếu đi sau nó là một đại từ hoặc cấu trúc Từ xác định (determiner) + danh từ (noun)

Ex: I didn’t have enough of that

(Tôi không có đủ mấy thứ đó) ==> Đại từ phím chỉ (that)

Thank you, I have enough of these books

(Cảm ơn, tôi đã có đủ sách rồi) ==> Cấu trúc Từ xác định(these) + danh từ(books)

- Ngoài ra, Enough cũng có thể đứng một mình

Ex: That’s enough!
(Đủ rồi)

II. Cách dùng của Too

- Too có nghĩa là quá, nó được dùng với nghĩa tiêu cực

- Đứng trước tính từ hoặc trạng từ

Ex: She’s too crazy

(Cô ta điên thật) ==> Tính từ (crazy)

He drives too fast

(Anh ta chạy xe nhanh quá) ==> Trạng từ (fast)

- Đối với danh từ chúng ta sử dụng 

Too much + danh từ không đếm được (nó cũng có thể đứng sau động từ)
Too many + danh từ số nhiều

Ex: There were too many patients

(Ở đây đã có rất nhiều bệnh nhân) ==> Danh từ số nhiều (patients)

Too much water on the floor

(Có nhiều nước trên sàn) ==> Danh từ không đếm được (water)

I smoke too much

(Tôi hút thuốc rất nhiều) ==> Động từ (smoke)

III. Cách dùng của So

- So cũng có nghĩa là nhiều, vừa dùng với nghĩa tích cực vừa dùng với nghĩa tiêu cực

Ex: You’re so beautiful

(Em đẹp quá) ==> Tích cực

That was so bad

(Nó tệ thật) ==> Tiêu cực

- Đứng trước tính từ hoặc trạng từ

Ex: He’s so intelligent
(Anh ấy thông minh thật) ==> Tính từ (intelligent)

This soup was cooked so well

(Món canh này được làm rất ngon) ==> Trạng từ (well)

- Trong tiếng Anh hiện đại, So ngày càng được nhiều người dùng đứng trước danh từ hoặc động từ 

Ex: Your shoes is so last-year

(Đôi giày của cậu lạc hậu quá) ==> Danh từ (last-year)

I’m so doing more exercises today

(Hôm nay tôi thực sự đã tập thể dục rất nhiều) ==> Động từ (doing)

- Cấu trúc So…that…: Kết quả

Ex: They were so noisy that I couldn’t focus on my homework

(Mấy người đó ồn ào quá nên tôi không tập trung vào bài tập được)

IV. Cách dùng của Such

- Được dùng đứng trước tính từ hoặc danh từ

Ex: You’re such a beautiful woman

(Em quả là một người phụ nữ đẹp vô cùng)

- Mạo từ a/ an nếu có sẽ đứng sau Such

Ex: That’s a such lovely dress ==> Sai

That’s such a lovely dress ==> Đúng

(Đó là một chiếc váy rất đẹp)

- Cấu trúc Such…that…: Kết quả

Ex: It was such an expensive apartment that we decided to rent another

(Đó là một căn hộ rất đắt tiền nên chúng tôi quyết định thuê căn khác)

V. Một số lỗi thường gặp

1. Không dùng Too với nghĩa tích cực, phải dùng So hoặc Very

Ex: You’re too handsome (Sai)

==> You’re so handsome (Đúng)

2. Chú ý vị trí của Enough trong câu

Ex: Do you have money enough? (Sai)

==> Do you have enough money? (Đúng)

3. Sử dụng sai mệnh đề So…that…/ Such….that…

Ex: It was so warm that the bird was singing (Sai)

==> Trời ấm không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến cho lũ chim hót nên không thể dùng cấu trúc So…that… hay Such….that….