Học viện hiện có 5 khoa chuyên ngành, 1 Viện nghiên cứu, 1 trung tâm phát triển kỹ năng với gần 2000 sinh viên đại học hệ chính quy, 1000 sinh viên tại chức, 3500 học viên các khóa bồi dưỡng chức danh bí thư Đoàn thanh niên các cấp và cán bộ làm công tác thanh niên của Lào và Campuchia đang theo học các chương trình bồi dưỡng...Học viện hiện có 100 giảng viên, trong đó có 01 PGS, 25 tiến sỹ, 74 thạc sỹ

Năm học 2018 - 2019, Học viện tổ chức tuyển sinh chính quy các ngành đào tạo như sau: