Mở thêm 4 ngành mới

Trường mở thêm 4 ngành học mới gồm: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật và xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật nhiệt và Toán ứng dụng.

Năm nay trường có thêm tổ hợp xét tuyển mới là D7 (Toán - Hóa - Anh) và Kinh tế tại phân hiệu TP.HCM thêm tổ hợp D1 (Toán - Văn - Anh).

Trường xét tuyển theo ngành, chuyên ngành và nhóm chuyên ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay không thay đổi nhiều so với năm trước.