Đại học Sư phạm TP HCM vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2019 trong đó dành tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành để xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Phương thức xét tuyển gồm hai cách: bằng điểm thi THPT quốc gia và điểm học bạ. 

Việc xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu từng ngành. Với mỗi ngành học, trường sử dụng tổ hợp ba môn hoặc ba bài thi từ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi hoặc môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi, môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương án dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) chiếm tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành. Với mỗi ngành học, trường xét tuyển dựa trên kết quả ba môn học lớp 12 năm học 2018-2019 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn của ba môn học lớp 12 cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục.

Phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển cũng dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc điểm học bạ kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu, chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục mầm non và chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành.

Đại học Sư phạm sẽ chọn hai môn (bài) thi THPT quốc gia năm 2019 và một môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi THPT quốc gia (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi năng khiếu cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Ngoài ra, trường cũng dành tối đa 10% chỉ tiêu ở hai ngành trên xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình môn học của hai môn học lớp 12 (tương ứng với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia) với điểm thi môn năng khiếu cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Môn thi năng khiếu của ngành Giáo dục thể chất là chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay, bật xa tại chỗ; ngành Giáo dục mầm non là đọc - kể diễn cảm, hát.

Ở từng phương án, tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trường xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau sẽ sử dụng điều kiện phụ.

Nguồn: Tổng hợp