Bài toán hỗn hợp Este và các hợp chất khác (Ancol, Axit,..) thường gây có các dữ kiện gây nhiễu hoặc gây hiểu nhầm. Để giải dạng bài này các bạn sĩ tử cần phải chú ý điều gì?

Hãy cùng theo dõi tài liệu ngay sau đây để nắm chắc phương pháp giải bài tập dạng này nhé!