Để đạt điểm cao môn Lịch Sử, điều quan trọng là cần nắm chắc kiến thức, bên cạnh đó học sinh cần tăng cường luyện đề để tìm được phương pháp làm bài một cách hiệu quả nhất.

Trên cơ sở đề thi THPT Quốc Gia 2017, Thi Quốc Gia xin gửi đến các bạn thí sinh phương pháp làm bài hiệu quả môn Lịch Sử cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới.

Phương pháp hệ thống kiến thức một cách nhanh nhất

Về cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia 2017, phần lịch sử thế giới chiếm 30% và phần lịch sử Việt Nam chiếm 70%. Trong đề thi Lịch Sử sẽ có 24 câu đầu ở mức độ nhận biết và thông hiểu.chiếm 60% số điểm trong bài thi.

Phần thứ hai gồm 16 câu hỏi có tính phân loại cao đòi hỏi khả năng vận dụng và vận dụng cao của thí sinh phục vụ cho việc xét tuyển đại học, cao đẳng. Cuối đề thi sẽ có 4 câu vận dụng cao chiếm 1/10 điểm,