Phần Este

Este là dẫn xuất của cacboxylic nằm trong chương cuối cùng của Hóa học 11. Như vậy để học tốt phần Este, trước hết bạn cần phải biết được tính chất của cacboxylic, nhóm chức cacboxyl và phản ứng hóa học của chúng vì este có phản ứng thủy phân và phản ứng khử, biết được phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp là gì vì este có thể tham gia các phản ứng này.

Ngoài ra bạn cần lưu ý gọi đúng tên este, và để gọi đúng tên bạn cần học vững phần gọi tên các hợp chất hữu cơ bởi vì tên của este được cấu tạo từ: tên gốc hydrocacbon R' + tên anion gốc axit

Phần Lipit

Lipit chính là hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, bao gồm chất béo, sáp,  steroit, photpholipit,…hầu hết chúng đều là những este phức tạp. Tuy nhiên trong sách giáo khoa chương trình học phổ thông chỉ xét đến chất béo.

Như vậy, ngoài kiến thức cần nắm vững ở chương trình Hóa học 11 như este, bạn còn cần phải biết glyxerol là gì và tính chất hóa học của nó vì chất béo có thể tạo ra các phản ứng thủy phân, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng hydro hóa, phản ứng oxy hóa.

Phần Amin Amino axit

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hydro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin. Như vậy các bạn cần nắm chắc kiến thức về amoniac và muối amoni, cụ thể về cấu tạp phân tử và phản ứng hóa học, lý học vì amin sẽ có các tính chất tương tự như vậy

Phần kim loại

Kim loại ở lớp 12 có liên quan trực tiếp đến kiến thức của lớp 11 bao gồm nhóm nitro, nhóm cacbon, sự điện ly, đặc biệt là phẩn axit nitric. Axitnitric là phần rất quan trọng, liên quan đến rất nhiều kiến thức trong chương trình và các câu hỏi trong đề thi.

Chính vì thế nếu chủ quan với phần kiến thức lớp 11 thì bạn sẽ rất khó để học kiến thức lớp 12 và đạt kết quả cao trong kỳ thi

ĐĂNG KÝ LUYỆN THI NGAY TẠI ĐÂY