Trên đây là một trong những nội dung quan trọng nhất từ văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2019 do Bộ GD&ĐT vừa gửi đến các trường Đại học-Cao đẳng (ĐH-CĐ) và trung cấp.

Theo hướng dẫn này, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký nguyện vọng xét tuyển một lần trong thời gian quy định.

Các thí sinh sẽ chọn một trong hai phương thức điều chỉnh là trực tuyến hoặc bằng phiếu. Riêng các thí sinh phúc khảo các bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo thi THPT quốc gia.

Về phương thức điều chỉnh trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện. Tuy nhiên phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi.

Về phương thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự thi. Nhưng thí sinh phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành hoặc mã nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có).

Đặc biệt, trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường mình.

Đối với các trường ĐH-CĐ và trung cấp có đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu đề án tuyển sinh của các trường phải rõ các thông tin, tránh để thí sinh nhầm lẫn tên các trường, tuyển sinh đối tượng trong và ngoài tỉnh, giữa phân hiệu của trường và trường, mã ngành đào tạo dân sự và quân sự, chương trình đào tạo đại trà, chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết.

Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, điểm đảm bảo chất lượng. Chính sách ưu tiên của trường phải minh bạch, công khai, gắn với yêu cầu của ngành đào tạo, hướng tới mục đích lựa chọn thí sinh có học lực tốt, tâm huyết với ngành nghề để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.