Sử dụng kỹ năng suy luận, phán đoán

Đối với các dạng bài vận dụng cao, học sinh cần nắm rõ các chuyên đề liên quan đến Peptit - Este, kết hợp với phản ứng thủy phân và đốt cháy, các bài tập về hợp chất vô cơ xử lý bằng sơ đồ hóa.

Đối với những dạng bài này các em nên luyện tập thường xuyên để tránh bị bẫy, cũng như có thể tăng thêm khả năng phán đoán, suy luận và không bị mất điểm oan.

Phân bố thời gian làm bài thi hợp lý

Đề thi môn Hóa đối với dạng đề có tính chất vận dụng cao thường chiếm từ 4-6 câu, thông thường đây chính là những câu hỏi gài bẫy học sinh vì thế các em cần phân bố thời gian một cách hợp lý để dành thời gian tính toán kỹ lưỡng những câu hỏi gài bẫy.

Nếu mục tiêu của các em là từ 7 đến 8 điểm thì các em nên tập trung vào ôn luyện lại những kiến thức liên quan đến vận dụng và thông hiểu, đặc biệt, phần lý thuyết cơ bản chiếm đến 6 điểm, tương đương với 60 câu trong đề thi.

Còn nếu mục tiêu của các em đặt từ 9 đến 10 điểm, thì ngoài nắm chắc các kiến thức ở trên, các em còn tập trung ôn luyện những dạng bài nâng cao, tự phân loại rồi đưa bài toán về cách giải hợp lý nhất.

Tuy nhiên, dù ở mức điểm nào đi nữa thì điều mà các em cần làm nhất chính là tập trung hoàn thiện những câu hỏi lý thuyết cơ bản trước để ăn chắc điểm số, sau đó mới làm những câu hỏi khó hơn.

Những dạng bài mang tính vận dụng cao cần đánh dấu sao để làm bài cuối cùng bởi thông thường 1 câu vận dụng cao thường mất khoảng 5 đến 6 phút để làm bài, tương đương với 1 câu lý thuyết chỉ 15- 20 giây, nhưng số điểm như nhau, đều 0,25 điểm. Vì thế thí sinh cần phân bố thời gian một cách hợp lý để làm bài hiệu quả nhất.